Κάποιος άπιστος συναντήθηκε κάποτε με έναν πάμφτωχο ερημίτη καλόγερο. Και του ‘πε ο άπιστος:

– Θαυμάζω σε σένα γέροντα την μεγάλη άσκηση και θυσία που κάνεις! Θυσιάζεις τη ζωή σου όλη στο Θεό, που είναι αμφίβολο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει…
Ο ασκητής μειδίασε και του είπε:
– Και εγώ παιδάκι μου θαυμάζω την δική σου άσκηση και θυσία, που είναι πολύ μεγαλύτερη από την δική μου!…
– Είναι δυνατόν; είπε με απορία άπιστος. Ποιά θυσία κάνω εγώ, που είναι μεγαλύτερη από την δική σου;
– Εγώ παιδάκι μου θυσιάζω την πρόσκαιρη ζωή, για να κερδίσω την αιώνια. Ενώ εσύ θυσιάζεις την αιώνια ζωή, για να χαρείς την πρόσκαιρη. Ποιός λοιπόν από τους δυό μας, κάνει μεγαλύτερη θυσία;…