Ορθοδοξία

Κατάκρισις και καταλαλιά

Φοβερή πληγή και ποιος έχει αποφύγει τη δεινή αυτή αμαρτία. Ο Κύριος μας φωνάζει συνεχώς <<Μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε>> και <<Εν ω μέτρω κρίνεται, κριθησεται υμίν>>. Το ίδιο μας διδάσκουν και οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι εκείνος, που καταλαλει εναντίον ενός αδελφού ή ακούει αυτόν, που καταλαλει και τον ανέχεται, είναι άξιος αφορισμού. Επίσης ο Όσιος Αντίοχος της Μονής του Αγίου Σάββα λέγει ότι η κατάκριση είναι το χειρότερο από όλα τα αμαρτήματα. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει ότι οι δαίμονες προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να αμαρτήσουμε. Όταν δεν το επιτυγχάνουν τότε μας βάζουν να κρίνουμε αυτούς που αμαρτάνουν.Τέλος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (Συμβουλευτικό εγχειρίδιο) λέγει ότι όποιος κατακρίνει είναι χειρότερος από φονιά: Πολύ ορθός είναι ο συλλογισμός τον οποίον κάμνουσιν οι ηθικοί κατά της καταλαλιας, η τιμή, λέγουσιν, είναι ανώτερα της ζωής αλλ’ επειδή η καταλαλια θανατοι την τιμήν του ανθρώπου,ο δε φθόνος θανατοι την ζωήν, άρα η καταλαλια είναι ανωτερα του φόνου.
Και τη αληθεια μεγαλύτερα κακία είναι το να φονεύει τις δια της γλώσσης, παρά δια του ξίφους, και το να πληγώνει δια του λόγου, παρα δια του βέλους. Διότι ο φονεύς θάνατοι μόνο τους ζωντανούς, μετά κινδύνου της ζωής του, ο δε κατάλλαλος θανατοι προσέτι και τους αποθανοντας, και εν ασφαλεία.

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!