Κάθε φορά που ο παπά-Δημήτρης ο Γκαγκαστάθης λειτουργούσε…

Κάθε φορά που ο παπά-Δημήτρης ο Γκαγκαστάθης λειτουργούσε στην ιερό Ναό τού χωριού του, τους Αγίους Ταξιάρχες, η Αγία Τράπεζα ευωδίαζε! Αυτό συνέβαινε μερικές φορές και σε άλλους Ναούς! Η ευωδία παρουσιαζόταν κυρίως μετά την Μεγάλη Είσοδο, όταν τοποθετούσε τα Άχραντα Μυστήρια πάνω στην Αγία Τράπεζα! Άλλοτε πάλι, η ευωδία παρουσιαζόταν την ώρα της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, στον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων!
Συχνά έβαζε βαμβάκι κάτω από το αντιμήνσιο πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, και τελειώνοντας, το βαμβάκι εμυρόβλυζε! Το γεγονός αυτό το μαρτυρούν πολλοί, που συγκλονίσθηκαν και τονώθηκαν στην πίστη! Το άρωμα της Αγίας Τραπέζης, εδυνάμωνε τον σεβαστό Λειτουργό και τον ανακούφιζε! Μία φορά μάλιστα, η ευωδία έβγαινε σαν ένας μικρός στύλος καπνού και πλημμύρισε όλη την Εκκλησία!!
ΠαπαΔημήτρης Γκαγκαστάθης (✞ 29-01)