Κατηγορούν την Εκκλησία ως”οπισθοδρομική” αυτοί που έφεραν Σαμάνο Μάγο στο Νταβός, να κάνει ”τελετή” για το περιβάλλον!

Αυτά ζούμε… την προετοιμασία για μια Νεα Παγκόσμια Τάξη. Μάντεψε με ποιόν για Παγκόσμιο κυβερνήτη. Ο έχων νου ας λογαριάσει…
* Με τον γενικό όρο Σαμανισμός εννοείται ένα πολύπλοκο λατρευτικό και μαγικο-θρησκευτικό κίνημα που διαμορφώνεται γύρω από την τεχνική της έκστασης
Κεντρικό πρόσωπο στον Σαμανισμό είναι ο σαμάνος (šamán) ως ιερέας, μάγος-γιατρός και αρχηγός ενίοτε της θρησκείας.
Ο Σαμανισμός διακατέχεται από μια συνειδητή προσπάθεια των ακολούθων του να επικοινωνήσουν με διάφορες πνευματικές οντότητες…
Το αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας είναι σύμφωνα με την άποψη των σαμάνων θεραπεία, γνώση ή ”καθοδήγηση.”
Άραγε υπό πιο πνεύμα προέρχεται αυτή η ”καθοδήγηση”, διότι από το Άγιο Πνεύμα, της Ορθοδοξίας, δεν είναι σίγουρα… (….)
Δημήτρης Ρόδης