Κάτω από τα πελώρια πλατάνια και την δροσιά που χαρίζουν τα πεντακάθαρα νερά του ποταμού Αχέροντα Θεσπρωτίας!

Κάτω από τα πελώρια πλατάνια και την δροσιά που χαρίζουν τα πεντακάθαρα νερά του ποταμού Αχέροντα Θεσπρωτίας!

Κάτω από τα πελώρια πλατάνια και την δροσιά που χαρίζουν τα πεντακάθαρα νερά του ποταμού Αχέροντα Θεσπρωτίας!

Πηγές Αχέροντα Γλυκη Θεσπρωτίας

πηγή