Κωνσταντινούπολη! Βρέθηκε Αγίασμα κάτω από τριώροφο κτίριο! Και Αγιογραφία της Παναγίας μας!

Ξυπνάει η παλαιά Κωνσταντινούπολη μέσα από τα έγκατα 
romioitispolis.gr