Λαύρα Πετσέρσκ του Κιέβου _Οι πιστοί δεν αποκηρύσσουν το Καταφύγιό τους, αλλά αντίθετα, γίνονται δυνατότεροι

Λαύρα Πετσέρσκ του Κιέβου _Οι πιστοί δεν αποκηρύσσουν το Καταφύγιό τους, αλλά αντίθετα, γίνονται δυνατότεροι