Λιθουανός ευρωβουλευτής: «Έζησα στη φυλακή της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν φανταζόμουν ότι θα ζούσαμε ξανά μέσα σε περιβάλλον λογοκρισίας και ελέγχου»

Λιθουανός ευρωβουλευτής Stasys Jakeliūnas:
«Έζησα στη φυλακή της Σοβιετικής Ένωσης με τη λογοκρισία της για 30 χρόνια. Δεν φανταζόμουν ότι θα μεταφερόμασταν ξανά, με κάποιο τρόπο, στο περιβάλλον της λογοκρισίας και του ελέγχου».
Lithuanian MEP Stasys Jakeliūnas

“I lived in the Soviet Union prison with its censorship for 30 years. I didn’t imagine we would be moving again, somehow, to the environment of censorship and control.” πηγή