Ἐμεῖς, χριστιανοί μου, δέν ἔχουμε ἐδῶ πατρίδα.

Γι’ αὐτό ὁ Θεός μᾶς ἔκαμε μέ τό κεφάλι ὀρθούς καί μᾶς ἔβαλε τον νοῦ στό πάνω μέρος, στό κεφάλι, γιά νά στοχαζόμαστε πάντοτε τήν οὐράνια βασιλεία, τήν ἀληθινή πατρίδα μας. Σε τοῦτον τόν κόσμο, καί βασιλιάδες νά γίνουμε, ἀνάπαυση δε βρίσκουμε. Αὐτός ὁ κόσμος εἶναι σάν ἕνα χάνι, ὅπου πηγαίνεις, κάθεσαι μιά βραδιά κι ὕστερα φεύγεις, νά γυρίσεις στό σπίτι σου γρήγορα.

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού