Με την χάρη του Θεού, θα πάμε καλά…

Γέροντας Αρσένιος Βλιαγκόφτης