Μέχρι το 2025 οι Τούρκοι σχεδιάζουν την κατάκτηση Δυτικής Θράκης, Κύπρου και Βορείου Ιράκ


Δεν κρύβονται πλέον. Αυτό που θέλουν το δείχνουν και λένε και το πότε…

πηγή