«Μιά χού­­φτα μάλαμα μιά χούφτα αλεύρι»

«Λυπη­ρόν είνε νά σάς τό ειπώ· σήμε­ρον αύ­ρι­ον καρτερούμεν δίψες, πείνες μεγά­λες πού νά δίδωμεν χιλιάδες φλουριά καί νά μήν ευρίσκω­μεν ολίγον ψωμί»

[sc name=”trofima-epiviosis” ][/sc]

«Άν βρίσκουν στό δρόμο ασήμι, δέν θά σκύβουν νά τό πάρουν· γιά ένα όμως αστάχυ θά σκοτώνωνται ποιός νά τό πρωτοπάρη»