Μην ντραπείς να ομολογείς τον Σταυρό..

Γιατί Άγγελοι καυχώνται για το Σταυρό του Κυρίου, λέγοντας στις Μυροφόρες: ”Ξέρουμε τι ζητάτε, Ιησού τον Εσταυρωμένο” (Ματθ. 28,5).

Άραγε δεν μπορούσαν να πουν:
”Ξέρουμε, ότι ζητάτε τον δικό μας Δεσπότη”;
Μιλούν όμως με παρρησία για τον Εσταυρωμένο.

Γιατί ο Σταυρός είναι δόξα…

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων