Μητροπολίτης Πολωνίας: Ετοιμάζουν το έδαφος για την έλευση του Αντιχρίστου


ΠΥΡΙΝΟ ἦταν τὸ χριστουγεννιάτικο ζήτημα τοῦ Μητροπολίτη Βαρσοβίας Σάββα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στὴν τραγικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, «καταδικάζοντας γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν κατάληψη τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, χαρακτηρίζοντας ὡς σατανιστὲς ὅσους διέπραξαν αὐτό».

«Ἡ ἀπόφαση τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης νὰ ἑορτάζονται τὰ Χριστούγεννα μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο γίνεται μόνο καὶ μόνο πρὸς ὄφελος τῶν προδοτῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, δηλαδὴ τῶν οὐνιτῶν.

Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Μητρ. Σάββας ὑπενθύμισε ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν ἐξαρχῆς εἶχε τὴν ἕδρα του στὸ Λβόφ, καὶ τώρα τὴν μετέφερε στὸ Κίεβο μὲ σκοπὸ τὴν περαιτέρω ἐξάπλωση τῆς Οὐνίας.

Ἡ νέα Οὐνία δύναται νὰ ὁδηγήσει στὴν κατάρρευση τῆς Οὐκρανίας! “Ἡ καταναγκαστικὴ καθιέρωση τοῦ νέου λειτουργικοῦ ἑορτολογίου εἶναι ἕνα βῆμα πρὸς τὴν νέα καθολικὴ Οὐνία τῶν οὐνιτῶν μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Οὐκρανούς” – ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητρ. Σάββας.

[…] Τέλος ὁ Μητρ. Σάββας σημείωσε ὅτι ὁ κόσμος ὁδηγεῖται πρὸς τὰ ἔσχατά του: “Σήμερα ὁλόκληρες οἱ χῶρες ἀλλάζουν τὰ θέσμια, τὶς παραδόσεις καὶ τὰ ἔθιμά τους, ἑτοιμάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου”» !

Χαιρόμαστε γιὰ τὴν ἐμμονὴ τοῦ σεβάσμιου Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ στὴν κανονικότητα! Συμφωνοῦμε μαζί του ὅτι ἡ σατανικὴ Οὐνία ἔχει ρόλο καταστρεπτικὸ στὴν Ὀρθοδοξία, ἡ ἱστορία βοᾶ γιὰ τὰ ἐγκλήματά της καὶ γιὰ τὴν διαβρωτική της δράση!

orthodoxostypos