Επίκαιρα

Μόρφου: Τώρα είναι η εποχή που ο καθένας θα μετρήσει το θέλημά του

Μόρφου Νεόφυτος: Χωρὶς νὰ σταυρωθοῦμε, δὲν θὰ ἀναστηθοῦμε, δὲν θὰ δοξασθοῦμε