Μυστήρια και λογική

Όταν κανείς εξετάζει τα θεία μυστήρια μόνο με την λογική του, θα του φανούν αστεία, ανάξια λόγου. Και όχι μόνο δεν θα κατανοήσει την φύση τους, αλλά και θα τ’ αντιληφθεί αντίθετα απ’ ό,τι πράγματι είναι. Γι’ αυτό λέγει η Παύλος ‘‘μωρία γαρ αυτώ εστί’’. Φαίνεται δε – τα θεία μυστήρια ανόητα και παράλογα, όχι γιατί είναι έτσι από τη φύση τους, αλλά λόγο της αδυναμίας των ερευνητών να τα εννοήσουν. Κι αυτό συμβαίνει διότι, όπως λέγει ο Παύλος, ‘‘Δεν γνωρίζουν ότι αυτά πρέπει να εξετάζονται πνευματικώς’’, δηλαδή με πίστη, και όχι με λογικά επιχειρήματα, διότι υπερβαίνουν την ικανότητα της διάνοιας μας.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου