Επίκαιρα

Νίκος Μιχαηλίδης: Αφυπνίζονται οι εθνότητες στην Τουρκία μετά τους Κούρδους…

-Οι πέντε φυλές στα παράλια του Μικρασιάτικου Πόντου
-Αν εκδημοκρατιστεί η Τουρκία, την ιδια στιγμή θα διαλυθεί