Ορθοδοξία

«Νίψαι το πρόσωπόν σου…»

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τι θέλει να πη το Ευαγγέλιο λέγοντας «νίψε το πρόσωπό σου και άλλειψε το κεφάλι σου» (Ματθ. 6,17);

 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ: Το πρόσωπό μας είναι ο βίος μας, που μας χαρακτηρίζει, όπως και η όψη μας, ποιοί είμαστε ως προς τον εσωτερικό μας άνθρωπο (Ρωμ. 7,22). Αυτό λοιπόν μας προτρέπει ό λόγος να νίπτουμε, δηλαδή, να καθαρίζουμε τον βίο μας από κάθε κηλίδα αμαρτίας.
Κεφαλή πάλι είναι ο νους μας, που προστάζει ο λόγος να την αλείφουμε, δηλαδή, να την κάνουμε να λάμπη με την θεία γνώσι.

 

~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!