Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ (Ραφαήλ Εζνεπίδης) ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ (Ραφαήλ Εζνεπίδης) ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ