Ο ‘Αγιος Δημήτριος είχε το βαθμό του χιλιάρχου σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Φύση φιλόμαθος και ερευνητική αναζήτησε το υψηλό και το αληθινό.
Το βρήκε στη χριστιανική πίστη της οποίας έγινε διαπρύσιος κήρυκας.
Σχημάτισε κύκλο νεαρών μαθητών και τους δίδασκε Αγία Γραφή. ‘Εγινε ο κατηχητής της Θεσσαλονίκης στις υπόγειες στοές κοντά στα λουτρά.
Σε μια τέτοια συνάθροιση συνελήφθη.
Υπέμεινε αγόγγυστα τα βασανιστήρια προσφέροντας την πλευρά του και χύνει το αίμα του μιμούμενος το πάθος του Κυρίου.
Από τη λογχισμένη πλευρά του τρέχει αίμα με το οποίο ποτίζει το αγλαόκαρπο δέντρο της εκκλησίσς.
Ο ‘Αγιος περισκεπάζει όλη την οικουμένη και ιδιαίτερα την Θεσσαλονίκη που πολλές φορές γλίτωσε και προστάτεψε απο αλλεπάλληλες επιθέσεις Σλάβων , Αβάρων, Βουλγάρων και Αγαρηνών.
Απαλλάσσει την πόλη από λιμούς και ασθένειες.
Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς τον αποκαλεί διδάσκαλο και προφήτη.
Ο ‘Αγιος Συμεών κήρυκα κηρύκων.
Ο ‘Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης καταλύτη των αιρέσεων.
“Φρούρησον, πανεύφημε, την σε μαγαλύνουσαν πόλιν από τις εναντίον προσβολάς, παρρησίαν ως έχων προς Χριστόν, τον σε δοξάσαντα.”