Ο Χριστιανισμός παραδόθηκε στον κόσμο με τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να μην υπάρχει καμιά δικαιολογία γι’ αυτούς που δεν τον γνωρίζουν

Ο Χριστιανισμός παραδόθηκε στον κόσμο με τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να μην υπάρχει καμιά δικαιολογία γι’ αυτούς που δεν τον γνωρίζουν. Αιτία της άγνοιάς τους είναι η προαίρεσή τους και μόνο αυτή. Όπως λάμπει ο ήλιος στόν ουρανό, έτσι λάμπει και ο Χριστιανισμός. Όποιος κλείνει αυτοπροαίρετα τα μάτια του, πρέπει να καταλάβει ότι δεν βλέπει και δεν γνωρίζει τόν Χριστό, όχι επειδή δεν υπάρχει τάχα φώς, αλλά επειδή έτσι το θέλει ο ίδιος. Η αιτία της αρνήσεως του Θεανθρώπου από τους ανθρώπους βρίσκεται μέσα στους ίδιους. Μέσα στους ίδιους βρίσκεται και η αιτία της αποδοχής του Αντιχρίστου.

~ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
(Διδαχή..για τα θαύματα και τα σημεία Τόμος 8 Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄. σελ. 170)