Ὁ χριστιανός εἶναι ἡ ἤρεμη δύναμη!

Ἠλίας Κατσάνος

Ὁ χριστιανός, ὁ σωστός χριστιανός, εἶναι ἡ ἤρεμη δύναμη.

Φαίνεται ἀδύναμος, φοβισμένος, ἥσυχος, καλόβουλος, ἀφελής ἴσως, ὑπερβολικά ὑπάκουος καί ταπεινός, εὐγενής καί καλοσυνάτος, μέχρι τά ὅρια τοῦ «κορόϊδου».Μέσα του ὅμως, κρύβει μιά καταπληκτική δύναμη κι ἕνα θάρρος μεγαλειῶδες. Μοιάζει μέ προβατάκι, ἀλλά μέσα του ἔχει καρδιά λιονταριοῦ. Δείχνει γιά νάνος, ἐνῶ εἶναι γίγαντας.

Γιά νά τόν καταλάβουμε πρέπει νά τόν παρακολουθήσουμε σέ γεγονότα πέρα ἀπ’ τήν καθημερινή ρουτίνα. Σέ ἔκτακτα καί σοβαρά συμβάντα.

Παράδειγμα, ἡ ἐποχή τῶν διωγμῶν, τῆς πείνας, τῶν στερήσεων, τῶν κακουχιῶν, ἀλλά καί τῶν πάσης φύσεως δοκιμασιῶν (θλίψεων), ὅπως π.χ. ἀσθένειες καί θάνατος.

Τότε εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός γιά νά δείξει ὁ πιστός καί συνειδητός χριστιανός τό ἐσωτερικό του μεγαλεῖο.

Ἑκατομμύρια μάρτυρες, ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, πήγαιναν πρόθυμα σέ φριχτά βασανιστήρια καί τά ὑπέφεραν ἀγόγγυστα, γαλήνια καί μέ συνεχή δοξολογική προσευχή πρός τόν Θεό καί εἰλικρινή συγχωρητικότητα πρός τούς δημίους τους.

Ποιός ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά κάνει κάτι παρόμοιο;

Ἀντιγραφή για το «σπιτάκι τῆς Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
ἔτος 49ο – Νοέμβριος 2015 – τεῦχος 503

πηγή
πηγή
πηγή