Ορθοδοξία

Ό διάβολος αμάρτησε πρώτος και δημιουργεί όλα τα κακά.

Αυτό δεν το λέω εγώ, αλλ’ ό Κύριος:
«Απ’ αρχής ό διάβολος άμαρτάνει»
(Α’ Ίωάν. γ’ ).
Κανείς δεν ειχε άμαρτήσει πριν απ’ αυτόν.
Αμάρτησε ό διάβολος, χωρις τίποτε να τον εξαναγκάσει, γιατί τότε υπεύθυνος για την αμαρτία θα ήταν ό θεός. Πλάσθηκε άγαθός απ’ Αυτόν.
Αμάρτησε όμως με την δική του προαίρεση και από το έργο του ονομάσθηκε διάβολος.
Ενώ ήταν αρχάγγελος κατάντησε να διαβάλει, δηλαδή να συκοφαντήσει τον Θεό στους πρωτόπλαστους, και γι’ αυτό ονομάσθηκε διάβολος.
Ενώ άκόμη ήταν πιστός υπηρέτης του θεου, έγινε Σατανάς, δηλαδή εχθρος και αντίπαλος του θεου.

Διότι ή λέξη Σατανάς ερμηνεύεται αντικείμενος, εκείνος πού βρίσκεται
αντίθετα, δηλαδή ό αντίπαλος.

+ Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!