Ο διάβολος την Τεσσαρακοστή κάνει γενική επιστράτευση εναντίον μας

Ο διάβολος την Τεσσαρακοστή κάνει γενική επιστράτευση εναντίον μας

Ο διάβολος την Τεσσαρακοστή κάνει γενική επιστράτευση εναντίον μας

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα, Αγίου Όρους