Ο γεωργός ξέρει πότε θα σπείρει το χωράφι του.

❈ Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ζήτησε κάτι από τον άνθρωπο; Του ζήτησε κεριά, του ζήτησε λιβάνια, του ζήτησε ελεημοσύνη;
Τίποτα από όλα αυτά. Τις αμαρτίες του ζήτησε και τη μετάνοιά του.
Το πρώτο πράγμα που κήρυξε ο Χριστός, όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεν ήταν αγαθοεργία, αλλά μετάνοια. Εάν θέλουμε να μην κολαστούμε, πρέπει να μετανοήσουμε, διότι η μετάνοια του ανθρώπου νικάει και αφοπλίζει το σπαθί της δικαιοσύνης του Θεού.

❈ Οι άνθρωποι που βρίσκονται εν μετανοία νιώθουν μέσα τους, χωρίς να το καταλαβαίνουν, μια ανεξήγητη χαρά, μια αγαλλίαση. Οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι σαν τα μικρά παιδιά.

❈ Ο γεωργός ξέρει πότε θα σπείρει το χωράφι του.
Ο κηπουρός ξέρει πότε θα πάρει τον καρπό της καλλιέργειάς του.
Και ο Θεός ξέρει, πότε θα ”συλλάβει” κάθε άνθρωπο, προκειμένου να έρθει σε μετάνοια.

Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας