Ο κόσμος είναι έργον του Θεού

Όσοι γνωρίζουν τον Θεόν
Γεμίζουν από αγαθές σκέψεις
Για όλα τα προβλήματα
Και επιθυμώντας τα ουράνια
Καταφρονούν τα βιοτικά.
Αυτοί, ούτε σε πολλούς αρέσουν
Ούτε αυτοί αρέσκονται σε πολλούς.
Γι’ αυτό όχι μόνον μισούνται
Αλλά και κατακοροϊδεύονται
Από τους πολλούς ανόητους.
Ανέχονται όλα τα παθήματα της φτώχειας
Επειδή γνωρίζουν, ότι όσα φαίνονται στους πολλούς κακά
Είναι γι’ αυτούς αγαθά.
Κι’ αυτό γιατί, όποιος αντιλαμβάνεται τα ουράνια, πιστεύει στο Θεό
Επειδή γνωρίζει ότι όλα είναι δημιουργήματα της θελήσεώς Του.
Εκείνος όμως που δεν νοιώθει τα ουράνια ζητήματα
Δεν πιστεύει ποτέ, ότι ο κόσμος είναι έργον του Θεού
Και ότι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Δεν αντιλαμβάνονται ότι η πνευματική αντιμετώπιση της φτώχειας, π.χ.
Αλλά και κάθε δυσχέρειας, συντελεί στην σωτηρία μας.

Άγιος Αντώνιος