• Σημαία-Ελληνική
    Ελληνική Σημαία (Πολυεστερ)
    Ελληνική Σημαία (Πολυεστερ) Σημαία από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές.
  • Χαρμολύπη
    Χαρμολύπη
    Συλλογικό έργο - Κλασσικά διηγήματα μεγάλων συγγραφέων 9 σημαντικοί συγγραφείς μοιράζονται τη δική τους...

Ο μήνας που γιορτάζει όλη η χριστιανοσύνη…

++Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ …
ΤΗΝ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ++
μητέρα όλων μας πρέσβευε για όλα τα παιδιά σου στον Υιό σου
και Θεό ημών και αίτησε για να σώσει τις ψυχές μας…

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ….