Ο Μητρ. Δημητριάδος, ‘δημοκρατικά’ μας λέει να δεχθούμε τους προδρόμους του Αντιχρίστου, ‘δημοκρατικά’ θα μας πει να δεχθούμε και τον Αντίχριστο

Ο Μητρ. Δημητριάδος, ‘δημοκρατικά’ μας λέει να δεχθούμε τους προδρόμους του Αντιχρίστου, ‘δημοκρατικά’ θα μας πει να δεχθούμε και τον Αντίχριστο

Ο Μητρ. Δημητριάδος, ‘δημοκρατικά’ μας λέει να δεχθούμε τους προδρόμους του Αντιχρίστου, ‘δημοκρατικά’ θα μας πει να δεχθούμε και τον Αντίχριστο

«δεν θα κάνω κανένα διαχωρισμό. Αλίμονο. Ήδη δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους πολλώ μάλλον τη Μεγάλη Εβδομάδα. …»!!!

__________________

1.Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος: Προκλητικός και απαράδεκτος ο Βελόπουλος, δεν θα έχει απήχηση η προτροπή του

2. Σήμερα παριστάνουν τους ανήξερους, αλλά αυτοί είναι οι Έλληνες Ιεράρχες που επιχείρησαν να αμνηστεύσουν την ομοφυλοφιλία από το 2015.

3.Τα τρία είδη της αθεΐας κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά
(Τρίτο πάλι εἶδος ἀθεΐας, πού δέν βρίσκεται καί πολύ μακριά ἀπό τήν ἀνωτέρω πονηρή δυάδα, εἶναι τό νά παραιτῆται κανείς νά ἀναφέρη τά δόγματα περί Θεοῦ καί λόγῳ τῆς ἀνευλαβοῦς εὐλάβειας νά μή θέλη καθόλου νά τόν ὑμνῆ ἀπό αὐτά, πού εἶναι ἀνώτερα ἀπό τήν διάνοια πολλῶν… εἶναι ἐπίσης τό νά μή ἐξηγῆ τίς θεολογίες τῶν ἱερῶν πατέρων σέ ὅσους δέν γνωρίζουν, ἀλλά νά τίς ἀπορρίπτη και ἀθετῆ…)

ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ
tasthyras.wordpress.com