” Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ”.

Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι υπάρχει μόνο μια οδός για τησωτηρία μας,
‘’ Η μελέτη της Αγίας Γραφής και η τήρηση των δογμάτων αυτής με ευγνωμοσύνη και ανδρεία ‘’

Ακόμα αναφέρει ότι…

‘’ Μην σπαταλούμε τον πολύτιμο, ελεύθερο χρόνο μας, αλλά να κάνουμε ότι ποιο ωφέλιμο μπορούμε, να προσκαλούμε τον ίδιο το Θεό να έρχεται κοντά μας και να μας συμβουλεύει. Πως ;;… ‘’ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ‘’’.

‘’ Το παν στην πνευματική ζωή είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής και η έμπρακτη αγάπη, τα οποία όποιος δεν έχει ασχολείται με φιλοσοφίες ανόητες ‘’.