Ο Ν.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΣΤON FOCUS FM ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Τό τρομακτικό θέμα τῶν πυρκαγιῶν, θεωρημένο μέσα στήν εὐρύτερη εἰκόνα τοῦ συνολικοῦ σχεδίου καταστροφῆς καί τῆς λυσσαλέας νεοταξικῆς ἐπίθεσης πού δέχεται ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἡ πατρίδα μας, ἦταν στό κέντρο τῆς χτεσινῆς μας συζήτησης μέ τόν Στέφανο Δαμιανίδη στόν Focus FM. Φυσικά ὅμως ἡ συζήτηση πῆγε καί στό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων, καθώς καί σέ ἄλλα ἐπίκαιρα ζητήματα τῆς ἴδιας ζοφερῆς ἀτζέντας, πού θά συναντήσουμε σύντομα μπροστά μας καί ὀφείλουμε νά ἀντισταθοῦμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.