Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας είναι φορτωμένος με πολλούς, ανόητους και γελοίους τίτλους, όπως “Κριτής της Οικουμένης”. Πάρα ταύτα θεώρησε τον εαυτό του αναρμόδιο να κρίνει την θανάσιμη αμαρτία του σοδομισμού

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος εἶναι «φορτωμένος» μὲ πολλούς, ἀνόητους καὶ γελοίους τίτλους, ὅπως «Κριτὴς τῆς Οἰκουμένης». Παρὰ ταῦτα θεώρησε τὸν ἑαυτό του ἀναρμόδιο νὰ κρίνει τὴν θανάσιμη ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας, διότι τοῦ τὸ «ἀπαγορεύει» ὁ Χριστός!

Ὅταν ρωτήθηκε ποιὰ γνώμη ἔχει γιὰ τὸ ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο γιὰ τὸ «γάμο» τῶν σοδομιτικῶν «ζευγαριῶν» ἀπάντησε: «…ἄκουσα σήμερα, τὴν ἀπάντηση πού μοῦ ἔδωσε ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο. Ἦλθα στὸν κόσμο γιὰ νὰ σώσω κάθε ἄνθρωπο, ἁμαρτωλό, τελώνη, φαρισαῖο, τὶς πόρνες, τὶς γυναῖκες, τοὺς πτωχοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι λοιπὸν παιδιά μου ἐγὼ δὲν θέλω νὰ κατακρίνω οὔτε νὰ πῶ τὴν γνώμη μου, ἀλλὰ θέλω νὰ εἶναι ὅλοι εὐτυχισμένοι ὅποια κατεύθυνση καὶ ἂν διάλεξαν. Καὶ αὐτὸ ποὺ παρακαλῶ, ὅ,τι ἀποφασίσετε, προσ­έξτε τὴν ζωούλα αὐτῶν τῶν μικρῶν παιδιῶν. Ἐὰν ἔχουνε ἀποφασίσει αὐτὸν τὸν δρόμο, ἡ Ἐκκλησία πάντα τοὺς ἀγαπάει καὶ ὅλους θέλει νὰ τοὺς περιμένει. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀγκαλιά. Δὲν εἶναι πρωτοδικεῖο οὔτε δικαστήριο. Εἶναι ἀγάπη»!

Ἀλλά, δὲν τοῦ ζήτησε κανεὶς νὰ κρίνει, ἀλλὰ νὰ προβάλλει τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἔχει ὑποχρέωση, ὅμως δὲν τὸ ἔκανε, γενόμενος συνήγορος τοῦ σοδομισμοῦ! Συντάχθηκε πλήρως μὲ τὸν ἀφορισμένο Πρωθυπουργό, ἐπικαλούμενος τάχα τὴν «ζωούλα τῶν παιδιῶν», γιὰ νὰ «περάσει» τὸ ἐπαίσχυντο νόμο! Καὶ τὸ χειρότερο, ὁ «Πατὴρ πατέρων» (ἄλλος ἀνόητος τίτλος του), ὡς «στοργικὸς πατέρας», εὔχεται νὰ εἶναι εὐτυχισμένοι οἱ σοδομιστὲς στὴν «κατεύθυνση ποὺ διάλεξαν», δηλαδὴ στὴν θανάσιμη ἁμαρτία τους! Ὁ «Τρίτος καὶ δέκατος τῶν Ἀποστόλων» (καὶ ἄλλος ἀνόητος τίτλος του), ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο χαμέρπειας!

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος