Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης είδε το ξύπνημα του Μαρμαρωμένου Βασιλιά και την στέψη του στην Αγία Σοφία

Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης είδε τον Βασιλέα Ιωάννη και την στέψη του στην Αγία Σοφία και μίλησε 5 ώρες μαζί του στις 21-12-1844