Ο θείος Χρυσόστομος ερωτηθείς, πότε θα είναι το τέλος …απάντησε:

Οταν θα έκλειψη η ντροπή από τις γυναίκες. Και μία άγραφος προφητεία λέγει· ό,τι το τέλος των αιώνων θα γίνη όταν οι άνδρες γίνουν γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες. Στις ημέρες μας βλέπουμε την εκπλήρωση τους.

~ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου (Ψυχοσωτήρια Διδάγματα Συγχρόνων Γερόντων Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”