Ο Θεός ετοίμαζε ειδική Κόλαση για εμένα

Δημήτριος Παναγόπουλος †