Οφείλουμε να αντέξουμε.

Οφείλουμε να αντέξουμε

Οφείλουμε να αντέξουμε

Σε έναν τόπο όπου οι παιδοβιαστές πέφτουν στα μαλακά, σε έναν τόπο όπου τη Μάνα μας τη προσβάλουνε με αφίσες προφασιζόμενοι μια κάποια τέχνη, σε έναν τόπο όπου οι κυβερνώντες, μας σέρνουν σε πολέμους για ιδιοτελείς σκοπούς, σε έναν τόπο όπου από καιρό η ανομία νομοθετείται…
Οφείλουμε να αντέξουμε.
Αυτά τα χρόνια μας έλαχαν, σε αυτά και θα παλέψουμε. Ο καθένας όπως ξέρει και μπορεί.
‘’Και ένας μόνος σου να μείνεις Άνθρωπε, μη φοβηθείς. Και πες : ‘’Εγώ δεν προσκυνώ’’.
Θα παλέψουμε να κρατήσουμε έστω μια μαρτυρία ζωντανή, σε πείσμα των καιρών και των δαιμόνων…
Στώμεν καλώς αδέλφια.

Ελευθεριάδης Ελευθέριος