Επίκαιρα, Νέα Τάξη

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ