Επίκαιρα

Οι ΗΠΑ στηρίζουν αναγκαστικά (όχι από συμπάθεια) το Οικ. Πατριαρχείο γιατί ξέρουν πως αν αυτό αφανιστεί, την θέση του θα την κληρονομήσει η Μόσχα

Οι ΗΠΑ στηρίζουν αναγκαστικά (όχι από συμπάθεια) το Οικ. Πατριαρχείο γιατί ξέρουν πως αν αυτό αφανιστεί, την θέση του θα την κληρονομήσει η Μόσχα