Οι καρποί της μετανοίας σύμφωνα με το ευαγγέλιο είναι: Η επιστροφή από την αμαρτία.

Έτσι έκανε και ο άσωτος που σώθηκε. Αφού εγκατέλειψε την αμαρτία, γύρισε πίσω στον πατέρα του να εξομολογηθεί….

Το ίδιο και ο χορός των Αποστόλων έπραξε και δίδαξε.

Ζούσαν γι’ αυτό κοπιάζοντας. Αυτοί έτρεχαν και βιάζονταν να δουν τους αμαρτάνοντας να επιστρέφουν…, και όλοι ενδιαφέρονταν να τους οδηγήσουν όλους στην σωτηρία.»

Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης