Οι κόλακες είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας.

Μας τυφλώνουν και δεν μας αφήνουν να δούμε τα πολλά μας ελαττώματα.
Έτσι μας δυσκολεύουν στο δρόμο προς την τελειότητα,
ιδιαίτερα αν είμαστε φίλαυτοι και δεν βλέπουμε μακριά.

Γι’ αυτό και πρέπει να μην ακούμε αυτούς που μας κολακεύουν
ή να τους αποφεύγουμε.

Αλίμονο σ’ εκείνον που περιβάλλεται από κόλακες.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης