Οι σπόροι του θείου λόγου βλαστάνουν μόνο στις γόνιμες καρδιές

Πρέπει να σπάσεις το καρύδι, για να βρείς και να γευθείς την ψίχα του, τη νόστιμη και θρεπτική. Ο Κύριος δεν αποκαλύπτει τα μυστήριά Του σε όλους και δέν πετάει τα μαργαριτάρια στούς χοίρους. Γι’ αυτό και στο λαό μιλούσε για τη βασιλεία Του με παραβολές. Όσοι είχαν τις πνευματικές προϋποθέσεις, τις κατανοούσαν και φωτίζονταν από την αλήθεια.
Οι σπόροι, που πέφτουν στη γόνιμη γή, θαρρείς πώς σαπίζουν και χάνονται. Όμως, με τη δύναμη πού έχει βάλει μέσα τους ο Θεός, βλαστάνουν και αυξάνονται και δίνουν καρπό πολύ. Έτσι γίνεται και μέ τούς σπόρους του θείου λόγου. Σπέρνονται σ’ όλων των ανθρώπων τις καρδιές, βλαστάνουν όμως μόνο στις γόνιμες.

 

Οσίου Θεοφάνη του Εγκλείστου