Οι θησαυροί της Μικρασίας έρχονται ολοένα στην επιφάνεια!

Ξεκίνησαν για αντιστηρίξεις και βρήκαν υπόγεια Βυζαντινή πόλη!