Οι Τούρκοι ετοιμάζουν νέα εισβολή στην Κύπρο και εμείς χαριεντιζόμαστε

Ενω εμείς ζητούμε διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για το Κυπριακό το Παρακράτος στα Κατεχόμενα ασυγκράτητο σε…

Πύλα

Αγ.Δομέτιο

Δερύνεια

Τώρα δε

Κατασκευάζουν τουρκική βάση στο Μπογάζι + Οχυρωματικά έργα στην Αθηένου μεταξύ των υψωμάτων Αγιά και Καυκάλλα

πηγή