Όλα τα εμπόδια που έρχονται στο δρόμο μας δεν είναι τυχαία

Μια μέρα ο βασιλιάς κύλησε μια τεράστια πέτρα στο δρόμο και κρύφτηκε για να δει ποιος θα την αφαιρέσει από το μονοπάτι. Πολλοί οδήγησαν και περνούσαν, επιπλήττοντας δυνατά τον βασιλιά που δεν παρακολουθούσε τους δρόμους, αλλά κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε: ”Να βγάλω την πέτρα από το δρόμο”. Τελικά, ένας φτωχός χωρικός σταμάτησε κοντά στην πέτρα και την κύλησε σε ένα χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Και κάτω από την πέτρα, προς έκπληξή του, ο χωρικός ανακάλυψε μια γεμάτη τσάντα με χρυσό και ένα γράμμα από τον βασιλιά, στο οποίο εξηγούσε ότι αυτή ήταν η ανταμοιβή του για αυτόν που θα αφαιρούσε την πέτρα που ενοχλούσε όλους από το δρόμο.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ μας λοιπόν έβαλε την ευλογία ΤΟΥ σε κάθε δοκιμασία. Όλα τα εμπόδια που έρχονται στο δρόμο μας δεν είναι τυχαία. Ο ΘΕΟΣ δοκιμάζει την πίστη μας, με τη βοήθειά τους στρέφει το βλέμμα μας προς τον ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ προς τα πάνω και μας δίνει την ευκαιρία να λάβουμε μια πνευματική ανταμοιβή. Κρυμμένοι κάτω από τις πέτρες των δύσκολων δοκιμασιών από τις οποίες είστε πολύ κουρασμένοι είναι ιδιαίτερες ευλογίες. Ας κυλήσουμε την πέτρα – ας δώσουμε τα βάρη μας στον ΚΥΡΙΟ, και εν καιρώ θα βρούμε ΤΟ ΘΕΙΟ έλεός ΤΟΥ!