Όπου φύγει φύγει οι καλλικάντζαροι

“Φεύγετε να φεύγουμε
κι έφτασε ο τουρλόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του…”