• Ο-εαυτός-μας-και-ο-άλλος
    Ο εαυτός μας και ο άλλος
    Στοχασμοί για τις ανθρώπινες σχέσεις Συγγραφέας: Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ (Anthony Bloom) Ανθολόγηση...
  • ΣΗΜΑΙΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
    Σημαία Βυζαντινή
    Βυζαντινή σημαία από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές.

Όσο μεγαλύτερο είναι το αξίωμα, τόσο μεγαλύτεροι και οι κίνδυνοι για τον ιερωμένο.

Αρκεί ένα μόνο κατόρθωμα του επισκόπου (και πρεσβυτέρου), γιά νά τον ανεβάση στον ουρανό.

Και αρκεί ένα μόνο αμάρτημα, για να τον ρίξη στην κόλασι.

Αν συμβή κάποιος ή κάποιοι να τοποθετήσουν σε εκκλησιαστικό αξίωμα ανάξιο πρόσωπο, είτε για λόγους φιλίας ή για κάποια άλλη αιτία, και του παρέχουν τη δυνατότητα να άρχη σε μεγάλη πόλη, αυτοί καθιστούν τον εαυτό τους ένοχο μεγάλης φωτιάς..”

~ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος