Όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις…

[sc name=”agioreitiko-thymiama” ][/sc]
Οταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις, μην τις φαντάζεσαι σαν τρομερά, απρόσιτα και ανελέητα όντα.
΄Οχι! Είναι κάτι το εντελώς αντίθετο..
Οι ΄Αγιοι ΄Αγγελοι είναι τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσήνη και φιλικά όντα, πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν.
Και βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτόν που τα επικαλείται στην προσευχή του με πίστη και αγάπη.
Γιατί και το δικό τους όνομα, όπως του Θεού, είναι Αγάπη.
Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Ή πνευματική ζωή δέν θέλει χρόνια.Σέ ένα δευτερόλεπτο μπορεί νά βρεθή κανείς από τήν κόλαση στον Παράδεισο, άν μετανοήση.

  Ό άνθρωπος είναι τρεπτός.Μπορεί νά γίνη άγγελος, μπορεί νά γίνη διάβολος.
 Πά πά πά, τί δύναμη έχει ή μετάνοια! Απορροφά τήν θεία Χάρη.Έναν λογισμό ταπεινό νά φέρη στον νου του ό άνθρωπος, σώθηκε.
Έναν λογισμό υπερήφανο νά φέρη, άν δέν μετανοήση και τον βρή ό θάνατος, πάει, χάθηκε.
Βέβαια, ό ταπεινός λογισμός πρέπει νά συνοδεύεται και από τον εσωτερικό αναστεναγμό, τήν εσωτερική συντριβή. Γιατί ό λογισμός είναι λογισμός, άλλά υπάρχει και ή καρδιά.

Αγίου Παΐσιου Αγιορείτου

«Η ψυχή του ταπεινού μοιάζει με πέλαγος. Ρίξε μια πέτρα στο πέλαγος. Θα ταράξει για λίγο την επιφάνεια και μετά καταδύεται αμέσως στα βάθη. Έτσι καταβυθίζονται στην καρδιά του ταπεινού οι θλίψεις, γιατί η δύναμη του Κυρίου είναι μαζί του»

(Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)

Είπε Γέροντας: «Όταν σου μιλάει ο άλλος για όσα τον τσακίζουν, μην του απαντάς λες και είναι πλατάνι.Ως στάχυ, σου εξομολογείται..»
[sc name=”agioreitiko-thymiama” ][/sc]