Όταν ρώτησαν τον π. Αρσένιο Παπατσιόκ τί μουσική του αρέσει απάντησε:

Όταν ρώτησαν τον γέροντα Αρσένιο Παπατσιόκ τί μουσική του αρέσει απάντησε:
« Ο ήχος της καμπάνας, που καλεί τους ζωντανούς, θρηνεί τους νεκρούς και σκορπίζει καταιγίδες».