π. Νεόφυτος Σκαρκαλάς †Τί κάνει ή Ιεραρχία; Πού είναι οί δεσποτάδες μας; Τί κάνουν; Κοιμούνται…

”Τί κάνει ή Ιεραρχία; 

Πού είναι οί δεσποτάδες μας; 

Τί κάνουν; Κοιμούνται. 

Αλλοίμονο στά παιδιά μας… Έχουμε… αρραβώνες καί σε λίγο γάμο. Αρραβωνιάστηκε ό Αντίχριστος μέ την Ορθοδοξία! Αλλοίμονο μας! 

 Εσείς είστε νέες. 

Πολλά θα δουν τά μάτια σας, πολλά… Τά γεγονότα τρέχουν. Κάθε μέρα έχουμε καί καινούργια γεγονότα. 

Έταπείνωσαν την εκκλησία σε μία νύχτα… Ζούμε μέρες Αντίχριστου… 

Καιρός γιά ομολογία πίστεως. 

Τά παιδιά σας λυπάμαι… Αργήσατε, πατέρες, αργήσατε… 

Βγάλτε τά καλυμμαύκια σας καί καταθέστε τα! ” 

~ π. Νεόφυτος Σκαρκαλάς † (1917-2005)

 (περί του χαριτωμένου πατρός εδώ)