Πειραιάς 1962. Νοσταλγικό βίντεο μιας άλλης εποχής

Πειραιάς 1962. Νοσταλγικό βίντεο μιας άλλης εποχής