«Πέντε μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν τον πλανήτη»: Τραπεζικός, Σερέτης Γρηγόρης

«Πέντε μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν τον πλανήτη»: Τραπεζικός, Σερέτης Γρηγόρης